strana

zprávy

Vize automatizace v éře Průmyslu 5.0

Pokud jste se v posledním desetiletí pohybovali v průmyslovém světě, pravděpodobně jste nesčetněkrát slyšeli pojem „Průmysl 4.0“.Průmysl 4.0 na nejvyšší úrovni přebírá spoustu nových technologií ve světě, jako je robotika a strojové učení, a aplikuje je v průmyslovém sektoru.

Cílem Průmyslu 4.0 je zvýšit produktivitu a efektivitu továren s cílem vytvářet levnější, kvalitnější a dostupnější zboží.Průmysl 4.0 sice představuje výrazné zlepšení a transformaci v průmyslovém sektoru, ale v mnoha ohledech stále míjí cíl.Průmysl 4.0 je bohužel natolik zaměřen na technologie, že ztrácí ze zřetele skutečné, lidské cíle.

Automatické vidění-3

Nyní, kdy se Průmysl 4.0 stává hlavním proudem, se Průmysl 5.0 ukazuje jako další velká transformace v průmyslu.I když je tento obor stále v plenkách, mohl by být revoluční, pokud by se k němu přistupovalo správně.

Průmysl 5.0 se stále formuje a my nyní máme příležitost zajistit, aby se stal tím, co potřebujeme a co Průmyslu 4.0 chybí.Využijme lekce z Průmyslu 4.0 k tomu, aby Průmysl 5.0 byl pro svět dobrý.

Průmysl 4.0: Stručné pozadí
Průmyslový sektor byl ve své historii z velké části definován řadou různých „revolucí“.Průmysl 4.0 je nejnovější z těchto revolucí.

Automatické vidění

Od samého počátku definoval Průmysl 4.0 národní strategickou iniciativu německé vlády s cílem zlepšit zpracovatelský průmysl v Německu přijetím technologie.Iniciativa Průmysl 4.0 si konkrétně klade za cíl zvýšit digitalizaci továren, přidat více dat do továren a usnadnit propojení továrních zařízení.Průmysl 4.0 dnes široce přijal průmyslový sektor.

Zejména velká data podpořila rozvoj Průmyslu 4.0.Dnešní výrobní haly jsou prošpikovány senzory, které monitorují stav průmyslového zařízení a procesů, což provozovatelům závodů poskytuje větší přehled a transparentnost o stavu jejich zařízení.V rámci toho je zařízení závodu často propojeno prostřednictvím sítě, aby bylo možné sdílet data a komunikovat v reálném čase.

Průmysl 5.0: Příští velká revoluce
Navzdory úspěchu Průmyslu 4.0 v integraci pokročilých technologií ke zvýšení efektivity jsme si začali uvědomovat promarněnou příležitost změnit svět a obrátit naši pozornost na Průmysl 5.0 jako na další velkou průmyslovou revoluci.

Na nejvyšší úrovni je Průmysl 5.0 nově vznikajícím konceptem, který spojuje lidi a pokročilé technologie k podpoře inovací, produktivity a udržitelnosti v průmyslovém sektoru.Průmysl 5.0 navazuje na pokrok Průmyslu 4.0, klade důraz na lidský faktor a snaží se spojit výhody lidí a strojů.

Jádrem Průmyslu 5.0 je, že zatímco automatizace a digitalizace způsobily revoluci v průmyslových procesech, lidé mají jedinečné vlastnosti, jako je kreativita, kritické myšlení, řešení problémů a emoční inteligence, které jsou neocenitelné při řízení inovací a řešení složitých výzev.Spíše než nahrazování lidí stroji se Průmysl 5.0 snaží využít tyto lidské vlastnosti a spojit je se schopnostmi pokročilých technologií k vytvoření produktivnějšího a inkluzivnějšího průmyslového ekosystému.

Pokud se to udělá správně, může Průmysl 5.0 představovat průmyslovou revoluci, kterou průmyslový sektor ještě nezažil.Abychom toho však dosáhli, musíme se poučit z Průmyslu 4.0.

Průmyslový sektor by měl učinit svět lepším místem;Nedosáhneme toho, pokud nepodnikneme kroky k tomu, aby byly věci udržitelnější.Aby byla zajištěna lepší a udržitelnější budoucnost, musí Průmysl 5.0 přijmout oběhové hospodářství jako základní princip.

závěr
Průmysl 4.0 znamenal významný nárůst produktivity a efektivity továrny, ale nakonec nedosáhl předpokládané „revoluce“.S tím, jak Průmysl 5.0 nabírá na síle, máme jedinečnou příležitost uplatnit poznatky získané z Průmyslu 4.0.

Někteří lidé říkají, že "Průmysl 5.0 je Průmysl 4.0 s duší."Abychom tento sen uskutečnili, musíme zdůraznit přístup k designu zaměřený na člověka, přijmout oběhové hospodářství a výrobní model a zavázat se k budování lepšího světa.Pokud se poučíme z minulosti a budeme průmysl 5.0 budovat moudře a promyšleně, mohli bychom začít skutečnou revoluci v průmyslu.

Automatické vidění-2

Čas odeslání: 16. září 2023